Adwokat Jakub Kaszuba

Ukończył jednolite studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, na kierunku Prawo, broniąc pracę magisterską, pod tytułem „Czynności operacyjno - rozpoznawcze Policji w polskiej procedurze karnej”, napisaną pod kierunkiem naukowym dr Grażyny Artymiak.

Posiada także tytuł zawodowy technika ekonomisty o specjalności finanse i rachunkowość.

Członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie od 2006 roku. Odbył aplikację adwokacką prowadzoną przez Krakowską Izbę Adwokacką, pod osobistym patronatem Adwokata Władysława Chowańca, zakończoną egzaminem adwokackim i uzyskaniem wpisu na listę adwokatów.

Laureat ogólnopolskiego konkursu „Autentyczne czy fałszywe” w zakresie wiarygodności dokumentów, w którym zajął trzecie miejsce.

Wiodące miejsce w jego praktyce zawodowej zajmuje prawo cywilne i gospodarcze. Reprezentuje Klientów przed sądem na wszystkich etapach postępowania cywilnego. Specjalizuje się w sprawach rzeczowych dotyczących nieruchomości w tym w zasiedzeniach, uregulowaniach własności, zniesieniach współwłasności, jak również prowadzi sprawy spadkowo-działowe. Przy tym dysponuje doświadczeniem w sporach odszkodowawczych przed ubezpieczycielem i sądami.

Reprezentował także podmioty ze świata sportu, w precedensowych sprawach przed Trybunałem Arbitrażowym do Spraw Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim oraz w przedmiocie ochrony dóbr osobistych przed sądami powszechnymi.

Włada językiem niemieckim.