Adwokat Katarzyna Tylka-Palenik

Ukończyła jednolite studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na kierunku Prawo, broniąc pracę magisterską, pod tytułem "Zakaz konkurencji w prawie pracy" napisaną pod kierunkiem naukowym prof. dr hab Arkadiusza Sobczyka w Katedrze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie od 2012 roku. Odbyła aplikację adwokacką prowadzoną przez Krakowską Izbę Adwokacką, pod osobistym patronatem Adwokat Małgorzaty Wasserman a następnie Adwokata Jakuba Kaszuby, zakończoną egzaminem adwokackim i uzyskaniem wpisu na listę adwokatów.

Specjalizuje się w prawie cywilnym ze szczególnym naciskiem na sprawy majątkowe, spadkowe oraz dotyczące nieruchomości a w szczególności reprezentuje Klientów w sprawach o zasiedzenie i uwłaszczenie. Ponadto w swojej codziennje praktyce zajmuje się także sprawami rodzinnymi i opiekuńczymi w tym sprawami rozwodowymi, alimentacyjnymi, regulacją kontaków z dziećmi itp.. Posiada także szerokie doświadczenie w zakresie sporów sądowych, postępowań egzekucyjnych i zabezpieczających.

Od stycznia 2017 roku świadczy pomoc prawną w ramach programu nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie w Czarnym Dunajcu prowdzonym przez Stowarzyszenie "Sursum Corda". Nadto świadczy pomoc prawną dla osób zagrożonych i dotkniętych zjawiskiem przemocy w ramach programu prowadzonego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Targu.