Adwokat Jakub Kaszuba

Ukończył jednolite studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie od 2006 roku. Posiada tytuł zawodowy technika ekonomisty o specjalności finanse i rachunkowość.

Specjalizuje się w prawie rzeczowym związanym z nabyciem własności przez zasiedzenie, uwłaszczenie, w prawie spadkowym, w prawie gospodarczym. Prowadzi sprawy z zakresu prawa pracy i prawa administracyjnego.

Występował w precedensowych sprawach przed Trybunałem Arbitrażowym do Spraw Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim.