Adwokat Rafał Król

Ukończył jednolite studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Absolwent międzywydziałowych studiów podyplomowych Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Prawa i Administracji, Wydziale Nauk Ekonomicznych, Wydziale Zarządzania w zakresie Prawa, Ekonomii i Zarządzania w Działalności Gospodarczej. Członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie od 2010 roku.

Specjalizuje się w prawie karnym, w prawie wykroczeń, w prawie karnym wykonawczym. Prowadzi sprawy rodzinne, sprawy opiekuńcze, sprawy sportowe.

Występował jako konsultant w przedmiocie tworzenia aktów wewnętrznych sportowych osób prawnych, w tym uczestniczył w posiedzeniach sportowych w Ministerstwie Sportu i Turystyki RP oraz Polskim Komitecie Olimpijskim.