Honorarium

Kancelaria Adwokacka honorarium ustala indywidualnie z Klientem. Honorarium może zostać rozłożenie na raty. Honorarium nie obejmuje opłat i kosztów w sprawie.Możliwa jest stała obsługa prawna.