Zakres usług

Kancelaria Adwokacka obsługuje osoby fizyczne, osoby prawne, osoby prowadzące działalność gospodarczą w szczególności poprzez:

 • reprezentację przed policją;
 • reprezentację przed prokuraturą;
 • reprezentację przed sądami;
 • reprezentację przed organami administracji publicznej;
 • reprezentację przed organami samorządu terytorialnego;
 • przygotowywanie pism, w tym w szczególności pozwów, wniosków, zażaleń, apelacji, skarg;
 • przygotowywanie dokumentów;
 • przygotowanie opinii prawnych;
 • porady prawne.

Kancelaria Adwokacka prowadzi działalność w szczególności w zakresie:

 • prawa cywilnego;
 • prawa rodzinnego;
 • prawa karnego;
 • prawa wykroczeń;
 • prawa karnego wykonawczego;
 • prawa pracy;
 • prawa administracyjnego;
 • prawa sportowego;
 • prawa gospodarczego.

Kancelaria Adwokacka prowadzi praktykę prawną w szczególności przed:

 • Sądem Rejonowym w Nowym Targu;
 • Sądem Rejonowym w Zakopanem;
 • Sądem Rejonowym w Nowym Sączu;
 • Sądem Rejonowym w Krakowie;
 • Sądem Okręgowym w Nowym Sączu;
 • Sądem Okręgowym w Krakowie;
 • Sądem Apelacyjnym w Krakowie;
 • Wojewódzkim Sadem Administracyjnym w Krakowie;
 • Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie.

Kancelaria Adwokacka współpracuje w szczególności z:

 • notariuszami;
 • geodetami;
 • architektami;
 • tłumaczami przysięgłymi;
 • rzeczoznawcami majątkowymi;
 • innymi prawnikami.